Registeren
Kees 62 jaar Groningen | Leens

Zorg bieden kan pas wanneer je in contact met de ander.

Dag,

Als hulpverlener zoek ik werk in de zorg in de breedste zin van het woord. In de zorg heb ik veel gezien en gedaan. Voor mij is nu het moment om mijn kwaliteiten als zzp' er aan te bieden. Mijn ervaring in de zorg is breed. Destijds (1981) ben ik gestart in de ouderenzorg, de zorg voor mensen met de ziekte van alzheimer., en bekend geraakt met de benaderingswijze Validation. Naast mijn banen o.a. in de psychiatrie heb ik via uitzendwerk veel ervaring opgedaan in andere takken van zorg, o.a. in de zorg voor dak en thuislozen en in de begeleiding van jongeren met dubbel diagnose en ernstige gedragsproblematiek. Ik ga altijd uit van de autonomie van de hulpvrager. In de benadering naar de ander is het van groot belang om in contact te zijn met de ander op basis van gelijkwaardigheid. Mijn kracht is om mij aan te sluiten in de belevingswereld van de ander. Ik heb een groot vermogen om te reflecteren op mijzelf. Ik ben van mening dat wat je als mens doet en laat, dat het alleen maar gaat over jezelf. Daarmee wil k zeggen dat mijn contact met de hulpvrager valt of staat met de wijze hoe ik de ander benader. Daarin heb ik veel geleerd d..m.v. trainingen.
Voordat ik zorg ga geven vind ik het belangrijk om samen met de hulpvrager elkaars verwachtingen uit te spreken en samen gaan voor een fijne samenwerking van hulpgever en hulpvrager.

Groet

Direct contact

  • Hidden