Registeren
Evelien 45 jaar Zuid-Holland | Alblasserdam Lifeshare.nl

Ambulante Begeleiding – trauma begeleiding – meerdere problematiek. Neem gerust contact op!

Lifeshare staat bewust en duidelijk open voor iedereen ongeacht cultuur of achtergrond. Bijzondere expertise heeft Lifeshare in het werken met mensen uit de Somalische cultuur en het werken met vluchtelingen.
Begeleiding vanuit Lifeshare biedt hele korte lijnen, directief handelen en flexibele inzet waar nodig. Daadwerkelijk relatie aangaan met de cliënt, die past bij hun culturele achtergrond. Daar waar dat nodig is kunnen volharden in een langdurig traject, en toch sensitief blijven op de cliënt en zijn omgeving en hierop anticiperen. Neem contact op voor:
• Ambulante hulpverlening
• Overbruggingshulp
* Traumabehandeling kinderen
• Individuele begeleiding
• Expertise andere culturen / vluchtelingen
Kenmerken die mij als hulpverlener typeren: toegewijd, verbindend, gedreven, groot inlevingsvermogen, gecombineerd met humor en me willen blijven ontwikkelen.

NIEUW: Runningtherapie! Kijk op de site voor meer informatie: www.lifeshare.nl 

Direct contact

  • Hidden