Registeren
marjan 68 jaar Drenthe | Wapserveen www.tekentherapiedrenthe.nl

Tekentherapie is een vorm van therapie waarbij de cliënt of een groep op creatieve en/of kunstzinnige wijze in beeld brengt wat in hem of haar leef

Er wordt een tekening/ beeld gemaakt n.a.v. van een hulpvraag of klacht. (Materialen die gebruikt worden zijn o.a. kleurpotloden, krijt, waskrijt, oliepastels, houtskool, verf, collage, klei, steen).

De tekentherapeut en de cliënt onderzoeken het ontstane beeld. Door de situatie te tekenen kan het probleem zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden. Tevens kan de cliënt er afstand van nemen en het probleem objectief bekijken. Door aan/over het beeld vragen te stellen en de tekening samen te lezen, ontstaan nieuwe perspectieven voor een oplossing van de hulpvraag. Tevens kan verwerking op gang komen. De tekentherapeut kan ook gebruik maken van energetische tekentechnieken.
De cliënt verkrijgt nieuwe inzichten, het zelfhelende vermogen wordt aangesproken en versterkt. De tekentherapeut zet hierbij verschillende technieken en methoden in, zoals lichaamsexpressie, energetisch werk, voice-dialogue, psychodrama, stemwerk, ontspanningsoefeningen, visualisatie, geleide fantasie en associatietechnieken.
Tekentherapie is een vorm van beeldende psychosociale therapie vanuit het holistische mensbeeld en wordt door zorgverzekeraars gezien als een vorm van complementaire alternatieve therapie.

Deze therapie is gebaseerd op o.a. de psychologie van Jung, de kunstzinnige therapie van Steiner, de psychosynthese van Assagioli en het werk van Greg Furth, die een wetenschappelijke studie deed naar het effect van werken met tekeningen
De opleiding tot tekentherapeut is opgezet en ontwikkeld door Lisa Borstlap; de Opleiding Genezend Tekenen, en bestaat inmiddels 25 jaar. Later ontstaan andere opleidingen, geïnspireerd door de Opleiding Genezend Tekenen.
Tijdens de tekentherapie verschijnen in elke tekening, schildering of vorm, aspecten van het onbewuste.
Deze aspecten uiten zich in de symboliek van het beeld, in het kleurgebruik, de vormen, de compositie, de energie en de interactie over en weer tussen de verschillende elementen in de tekening.
De tekentherapeut werkt met deze zgn. tekentaal.

Waar kan tekentherapie bij helpen?

Voor kinderen, pubers, adolescenten, volwassenen, ouderen kan tekentherapie ingezet worden bij:
* Problemen en vragen rond identiteit, zelfvertrouwen, grenzen stellen en assertiviteit.
* Vragen rond zingeving, bewustwording en levensvragen.
* Levensfase gerelateerde problematiek.
* Emotionele en/of gedragsmatige problemen (of de sociaal-emotionele gevolgen van stoornissen) als ADHD, ADD, ASS, e.d.
* Relatieproblematiek en/of moeite met sociaal functioneren.
* Psychosomatische en somatische klachten.
* Ziekte, inzicht en acceptatie.
* Alle vormen van verlies en rouw.
* Verwerking van ingrijpende traumatische ervaringen zoals oorlog, (seksueel) geweld, beroving, scheiding, jeugdtrauma, e.d.
* Vormen van verslavingsproblematiek.

Direct contact

  • Hidden