Registeren
Opvoeden in beeld 53 jaar Utrecht | Driebergen-Rijsenburg jvisser9@hotmail.com

Opvoeden in beeld: begeleiding bieden door te kijken en aan te sluiten bij het kind en zijn systeem.

Denken in mogelijkheden hoe klein ook. Aansluiten bij het kind en zijn systeem door op een creatieve manier te zoeken naar oplossingen en/of mogelijkheden. Kijken naar wat een kind nodig heeft, maar ook kijken wat de ouder(s) nodig hebben om ouder te kunnen zijn en hun kind te kunnen begeleiden en opvoeden. Ik maak de hulpvraag helder door actief te luisteren naar het kind en zijn netwerk. Ik probeer een situatie te creëren waarin een kind zich kan ontwikkelen binnen zijn mogelijkheden en ouders zich ondersteund voelen in de zorg en opvoeding van hun kind. Door af te stemmen wat een ieder nodig heeft, komen we tot een uiteindelijk doel: een blij en tevreden kind en balans in de opvoeding. Ik heb kennis van en ervaring met diverse ontwikkelingsstoornissen, zoals: ASS, ADHD, LVB, MVB, Visuele beperking en TOS. Daarnaast heb ik ervaring met prikkelverwerking, epilepsie, stofwisselingsziekten en andere neurologische aandoeningen. Ook heb kennis van en ervaring met NMG. Ouders die ondersteuning wensen bij gesprekken of verduidelijking in de wet- en regelgeving nodig hebben, kan ik ondersteuning bieden vanuit mijn achtergrond als maatschappelijk werker.
CV en SKJ registratie aanwezig.

Direct contact

  • Hidden