Registeren
Bepzorg Noord-Brabant | 's-Hertogenbosch Concordialaan 6 0642156839 bepzorg@outlook.com https://www.bepzorg.nl

Bepzorg – Betrokken en Professioneel!

Bep ondervindt dat mensen eenzaam of zoekende zijn. Er is vraag naar hulp. Bep denkt in mogelijkheden en biedt op een creatieve manier activiteiten aan. Bep wil mensen helpen met hele simpele activiteiten. Het doel van Bep is mensen uit hun sociale isolement halen en deel te laten nemen aan de maatschappij, door mensen individueel of in een groep te begeleiden en te verbinden. Bep ondersteunt mensen met lichamelijke, verstandelijke of sociale beperkingen door activiteiten aan te bieden op een zinvolle en plezierige manier.

Bep stemt activiteiten af op het doel wat we met de persoon of een groep willen bereiken.
Een doel kan zijn ontspanning, vergroten van zelfvertrouwen of het opbouwen van structuur en dagelijks ritme. Bep houdt rekening met uw persoonlijke voorkeur of behoefte.

Bep is geschoold en heeft praktijkervaring binnen zorginstellingen. Naast de protocollen, regels en persoonlijke plannen die er al zijn, begeleidt Bep mensen op een eigen natuurlijke en creatieve manier. Het leven dragelijker maken en ervoor zorgen dat mensen tevreden de dag doorkomen. Dat is ons doel en onze visie!

Direct contact

  • Hidden