Registeren
Ethisch Zorgkompas Gelderland | Dordrecht 0657530298 reginamorsen@gmail.com http://www.ethischzorgkompas.nl/

Ethisch Zorgkompas: Zingeving in het leven door cliënt-gericht zorg en kwaliteit te bieden, hoe beperkt de vooruitzichten of de situatie ook is.

Hallo
Mijn naam is Regina Morsen, ik ben 55 jaar.
Sinds 1996 werkzaam binnen intramurale instellingen en logeerhuizen voor volwassen en jongeren met een (meervoudige/lichamelijke) verstandelijke beperking, psychische gedragsproblematiek.
Vanaf 2019 regelmatig werkzaam als ZZ-per binnen de Ggz; afdeling kind en jeugd intensief.

Als begeleider bied ik zorg en begeleiding vanuit mijn kernwaarden: betrokkenheid, aandacht, vertrouwen, betrouwbaarheid; zorg op maat. In ieder tak van zorg zou dit een basisprincipe moeten zijn. Sleutelwoorden o.a. zijn: (non-verbale) communicatie en humor

Ik bied:
Begeleiding/ondersteuning bij ADL- en zorgactiviteiten en stimuleert de zelfredzaamheid.
Begeleiding/ondersteuning in het bevorderen van het leef -en dagbestedingsklimaat en stemt deze af op de behoeften en mogelijkheden
Begeleiding/ondersteuning in dagelijks leven en bij deelname aan activiteiten of vrijetijdsbesteding en stemt deze indien nodig op elkaar af
Begeleiding/ondersteuning waarbij gemaakte afspraken leidend zijn.
Verricht in voorkomende situaties eenvoudige verpleegtechnische handelingen en dient medicatie toe.
Begeleiding/ondersteuning in het maken van keuzes

Direct contact

  • Hidden