Registeren
Jeugdwerk Oost Nederland Overijssel | Hengelo Deldenerstraat 53 06-30059988 info@jeugdwerk-nederland.nl http://www.jeugdwerk-oostnederland.nl

“Onaangepast gedrag wijzen we af, jou als persoon echter nooit”

Bij veel kinderen en jongeren gaat het ‘ergens’ mis op de weg naar volwassenheid. Bijvoorbeeld doordat er een stoornis is gediagnosticeerd in het autisme-spectrum of ADHD, ODD, borderline. Of omdat ze licht verstandelijk gehandicapt zijn of een verslaving hebben. Daardoor zijn ze moeilijk opvoedbaar. In de omgang op school, thuis en met vriendjes ontstaan langzaam maar zeker problemen.

Als er niet op tijd wordt ingegrepen, worden die problemen alleen maar groter. Daarom is Jeugdwerk Oost Nederland er.

Een andere manier

We zijn gespecialiseerd in jeugdhulp, maar niet op de traditionele manier. Jeugdwerk Oost Nederland hanteert een unieke methodiek, ontstaan vanuit eigen kennis en ervaring. Met die methodiek slagen we erin om jongeren weer toekomst te geven in de maatschappij. Zelfs jongeren met moeilijk tot zeer moeilijk gedrag. Door hen tijdelijk op te vangen in projecten met 24 uur beschermd wonen of begeleid wonen, bieden we hen alle begeleiding die zij nodig hebben.

Twee vormen van opvang

Jeugdwerk Oost Nederland biedt op twee manieren begeleiding aan:

24 uurs beschermd wonen.
Ambulante begeleiding
Dagbesteding

Direct contact

  • Hidden