Registeren
JIJ bent uniek Overijssel | Holten 0640659509 info@jij-bentuniek.nl https://www.jij-bentuniek.nl/

Ambulante begeleiding JIJ bent uniek

JIJ biedt ambulante begeleiding aan mensen van alle leeftijden met uiteenlopende problematieken, denk hierbij aan een verslavingsverleden, maar ook aan psychosociale-, opvoeding- en/of financiële problemen. De ondersteuning die JIJ biedt is gericht op (het herstel van) zelfredzaamheid en waar mogelijk re-integratie in de maatschappij. Ofwel: een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven. Ons doel is het overbodig maken van ons zelf als hulpverleners. Dit doet JIJ door de mensen (terug) in zichzelf te laten geloven en hen de handvaten te bieden die hiervoor nodig zijn. JIJ is onderaannemer van Zorghuis NoaLies, NoaLies heeft 3 dagbelevings locaties, waar wij veel mee samenwerken. JIJ bestaat uit medewerkers die over ervaring en kwalificaties/opleidingen beschikken die passend zijn bij de te verrichten activiteiten en bij de persoonlijke kenmerken en omstandigheden, complexiteit en aard van de problematiek van de persoon. JIJ biedt ambulante ondersteuning bij mensen thuis en richt zich hierbij op de eigen kracht van mensen. Onze sociaal werkers denken hierbij in kwaliteiten in plaats van belemmeringen. JIJ denkt in oplossingen en levert maatwerk. Zoals onze naam uitdraagt: iedereen is uniek!

Direct contact

  • Hidden