Registeren
Yema Zorggroep B.V Zuid-Holland | IJmuiden 06-58016076 yentl@yemazorggroep.nl https://www.yemazorggroep.nl/

Professionals in autisme begeleiding

Je spreekt samen met de begeleiding af op welke gebieden je je wilt ontwikkelen en welke ondersteuning je hierbij nodig hebt. De intensiteit kan variëren van twee keer per week tot meerdere keren per dag.

Yema Zorggroep richt zich primair op het organiseren van de begeleiding van (jong)volwassenen waarbij zelfstandig functioneren bemoeilijkt wordt door het autisme en andere co-morbide stoornissen. De interventies van Yema Zorggroep zijn erop gericht om de competenties van de cliënt te vergroten en de eigen regie te stimuleren.

Begeleiders Yema

Hebben ervaring met autisme
Stellen autonomie en zelfredzaamheid centraal
Leveren vraaggericht maatwerk
Proberen verder te kijken dan het zichtbare gedrag; begrijpen dat er een onuitgesproken hulpvraag kan schuilen achter bijzonder gedrag
Hebben coachingsvaardigheden
Zijn op de hoogte van de actuele stand van zaken op het gebied van werk, zorg, scholing en vrije tijdsbesteding
Voorzien mogelijke problemen en komen in actie voordat het misgaat
Kennen de talenten van de bewoners en helpt om kansen zo goed mogelijk te benutten
Zijn in staat om hulp te coördineren tijdens een crisissituatie
Bewaken de balans tussen inspanning en ontspanning; en zijn alert op overbelasting

Direct contact

  • Hidden