Registeren
Zinon (intensieve) jeugdhulp Groningen | Groningen Schweitzerlaan 2 0502340999 Info@zinonjeugdhulp.nl https://zinonjeugdhulp.nl/

Zinvolle dagbesteding

Ons verhaal
De wens om als ‘’reguliere’’ kind of jong volwassene te participeren in de arbeidsmarkt resulteert vaak in overvraging van zichzelf en daaruit voortvloeiende gebrek aan motivatie en doorzettingsvermogen. Het ontbreken van zelfkennis, verantwoordelijkheidsgevoel of motivatie maakt het er niet makkelijker op. Daarom stelt Zinon als een maatschappelijke principe de prioriteit om deze jongeren die een afstand hebben tot het werkveld te participeren in de arbeidsmarkt. Met onze dagbesteding bieden we een veilige plek aan jongeren waar ze ervaringen op kunnen doen t.a.v het ontwikkelen van zelfbeeld, sociale participatie in de maatschappij en zich ontwikkelen tot betaald werk. Elke client/jongere heeft een andere zorgvraag en behoefte. Wij als Zinon sluiten hierop aan door te kijken wat het beste past bij de jongere, waar de behoefte ligt en wat de jongere leuk vindt.

Onze missie
De missie van Zinon is om jongeren te helpen om zich zodanig te ontwikkelen, dat ze zelfredzaam worden om te participeren in de arbeidsmarkt. We bieden de jongeren een leuke en leerzame werkplek toe waar ze uitsluitend onder toezicht en leiding van begeleiders en vakmannen zich kunnen ontwikkelen.

Direct contact

  • Hidden