Registeren
Zorg & Welzijn 010 BV Zuid-Holland | Vlaardingen info@zorgenwelzijn010.nl

Gezocht twee vrouwelijke bewoners voor woonvoorziening in Vlaardingen

In Vlaardingen hebben wij een kleinschalig woonintiatief. Hier kunnen wij vijf bewoners huisvesten. Doelgroep is jongvolwassenen die waar nodig 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg/begeleiding krijgen en helemaal zichzelf kunnen zijn. Een thuis waar ze zich veilig voelen en waar mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkelingen en zelfontplooiing. Een plek van gedeelde smart en gedeelde vreugde, een eigen plek én met zorg/begeleiding op maat. Ken of ben jij iemand die zo’n plek zoekt? Lees dan hieronder het hele bewonersprofiel.
De bewoner heeft een leeftijd die past bij de groep.
Op dit moment is dat “jong” volwassen maar hier kan van worden afgeweken.
De bewoner heeft een leeftijd die past bij de groep. Op dit moment is dat “jong” volwassen maar hier kan van worden afgeweken.
De bewoner heeft een (licht) verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met lichamelijke beperkingen. De bewoner heeft een vergelijkbare zorgbehoefte.
Onze doelgroep heeft minimaal een WLZ indicatie VG03 (PGB).
De bewoner past in de groep. De groepssamenstelling is belangrijk, zowel om iedereen de ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor het gevoel van veiligheid.
De bewoner heeft geen ernstige gedragsstoornissen.

Direct contact

  • Hidden