Registeren
ZZPbirgitte Utrecht | AMERSFOORT 06 57106322 info@zzpbirgitte.nl

Opvoedondersteuner en individueel begeleider

We hebben allemaal wel eens een periode in het leven dat het dagelijks leven niet vanzelf gaat. Hoe fijn is het dan als u (tijdelijk) een steuntje in de rug kunt krijgen.
Als opvoedondersteuner neem ik de opvoeding voor uw kind met een zorg vraag van u over . Zo dat u aandacht aan uw andere kinderen, familie of uzelf kunt besteden. Dit kan in de thuissituatie of elders zijn.
Als individueel begeleider , begeleid ik kinderen en volwassenen bij de invulling van hun dagbesteding. De zorg vraag kan zeer uiteenlopend zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld een alzheimer cliënt, nah cliënt, langdurig ziek kind enz. Het doel is in ieder geval de (mantel) verzorger te ontlasten en te zorgen voor een fijne dagbesteding.
Ik ben sociaal pedagogisch hulpverlener en heb mijn kennis en ervaringen opgedaan in de jeugdzorg , in kinderhuizen en gezinnen . Tevens met het jonge kind bij peuterspeelzalen en als specialist vve bij een kinderopvang organisatie. Sinds 3 jaar ben ik ZZP. Ik ben een vrolijke, flexibele, enthousiaste vrouw . Kwaliteiten die ik mee breng zijn geduld, creativiteit, motiveren, structureren. Ik ben flexibel en denk in mogelijkheden en oplossingen . Werkzaam op de momenten dat u het nodig heeft.

Direct contact

  • Hidden