Registeren
Harry 67 jaar Noord-Brabant | Schijndel aobs.nl

Professionele Ambulante Begeleider met ruime brede ervaring in de zorg. Verzorgt begeleiding aan mensen met Verstandelijke beperking Autisme etc.

Ik richt mij met name op mensen die Ambulante begeleiding behoeven. Dit vanuit een verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening, of een NietAangeborenHersenletsel.

AOBS is een één-mans bedrijf, ik ben een zelfstandig zorgverlener.

Na vele jaren gewerkt te hebben in diverse instellingen met diverse doelgroepen / cliënten, als persoonlijk-, coördinerend-, en ambulante begeleider; werk ik nu als ZZPer in de zorg

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en daar begeleiding krijgt. De begeleiding is afgestemd op uw vraag en behoefte, en afhankelijk van de zorgtoekenning door de gemeente.

Uw zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid, en huisvesting.

Afhankelijk van de vraag kan mijn ondersteuning zich richten, op één of meerdere  van hierboven genoemde levensgebieden.

Ook ter ondersteuning / vervanging van mantel-zorgers.

Mijn visie en werkwijze.

Wat aan ondersteuning geboden wordt moet ook goed afgestemd zijn op die betreffende persoon, het is maatwerk: geïndividualiseerde hulp.

Daarnaast is het veelal de toon die de muziek maakt. Het zich verhouden van  mij als persoon / hulpverlener tot de cliënt en zijn of haar verwanten. Hierin betekenisvol te kunnen handelen zonder afhankelijkheid te creëren. Oog te hebben voor: de cliënt te "zien" in de ruimste betekenis van het woord.

Daarin staat mij bij voorkeur een coachende begeleidingsstijl voor. Maar ook sturend, indien dit op enig moment noodzakelijk is.

Direct contact

  • Hidden